Понеделник

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Вторник

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Сряда

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Четвъртък

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Петък

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Ива Дойчинова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Ива Дойчинова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Туризмът на Фокус
17:30
Пунш с Васил Русев - Чайката
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Пунш с Васил Русев - Чайката
19:00
Новини
19:05
Пунш с Васил Русев - Чайката
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Събота

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Музикална линия
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Музикална линия
9:00
Новини
9:05
Музикална линия
10:00
Новини
10:05
Нюзрум с Веселка Иванова
11:00
Новини
11:05
Нюзрум с Веселка Иванова
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Куфарът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Куфарът на Фокус
14:00
Новини
14:05
Куфарът на Фокус
15:00
Новини
15:05
Една година
16:00
Новини
16:05
Спортът на Фокус
17:00
Новини
17:05
Спортът на Фокус
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Спортът на Фокус
19:00
Новини
19:05
Сториборд - повторение
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Сториборд - повторение
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Неделя

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Музикална линия
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Музикална линия
9:00
Новини
9:05
Приказките от днес
10:00
Новини
10:05
Сценарий от бъдещето
11:00
Новини
11:05
Сценарий от бъдещето
12:00
Обзорни новини
12:05
Спортни новини
12:10
Сценарий от бъдещето
12:15
Сториборд с Благой Иванов
13:00
Новини
13:05
Сториборд с Благой Иванов
14:00
Новини
14:05
Един неделен ден по шосето с Або
15:00
Новини
15:05
Един неделен ден по шосето с Або
16:00
Новини
16:05
Един неделен ден по шосето с Або
17:00
Новини
17:05
Един неделен ден по шосето с Або
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Визия 0
19:00
Новини
19:05
Една година - повторение
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Пунш - повторение
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Понеделник

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Вторник

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на Пловдив
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Сряда

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Четвъртък

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Петък

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Ива Дойчинова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Ива Дойчинова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Туризмът на Фокус
17:30
Пунш с Васил Русев - Чайката
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Пунш с Васил Русев - Чайката
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Пунш с Васил Русев - Чайката
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Събота

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Музикална линия
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Музикална линия
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Музикална линия
10:00
Новини
10:05
Нюзрум с Веселка Иванова
11:00
Новини
11:05
Нюзрум с Веселка Иванова
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Куфарът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Куфарът на Фокус
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Куфарът на Фокус
15:00
Новини
15:05
Една година
16:00
Новини
16:05
Спортът на Фокус
17:00
Новини
17:05
Спортът на Фокус
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Спортът на Фокус
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Музикална линия
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Неделя

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Музикална линия
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Музикална линия
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Приказките от днес
10:00
Новини
10:05
Сценарий от бъдещето
11:00
Новини
11:05
Сценарий от бъдещето
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Сториборд с Благой Иванов
13:00
Новини
13:05
Сториборд с Благой Иванов
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Един неделен ден по шосето с Або
15:00
Новини
15:05
Един неделен ден по шосето с Або
16:00
Новини
16:05
Един неделен ден по шосето с Або
17:00
Новини
17:05
Един неделен ден по шосето с Або
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Една година - повторение
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Цветовете на Пловдив - повторение

Понеделник

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Вторник

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Сряда

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Четвъртък

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Петък

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Ива Дойчинова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Ива Дойчинова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Туризмът на Фокус
17:30
Пунш с Васил Русев - Чайката
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Пунш с Васил Русев - Чайката
19:00
Новини
19:05
Пунш с Васил Русев - Чайката
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Събота

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Музикална линия
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Музикална линия
9:00
Новини
9:05
Музикална линия
10:00
Новини
10:05
Нюзрум с Веселка Иванова
11:00
Новини
11:05
Нюзрум с Веселка Иванова
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Куфарът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Куфарът на Фокус
14:00
Новини
14:05
Куфарът на Фокус
15:00
Новини
15:05
Една година
16:00
Новини
16:05
Спортът на Фокус
17:00
Новини
17:05
Спортът на Фокус
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Спортът на Фокус
19:00
Новини
19:05
Сториборд - повторение
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Сториборд - повторение
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Неделя

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Музикална линия
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Музикална линия
9:00
Новини
9:05
Приказките от днес
10:00
Новини
10:05
Сценарий от бъдещето
11:00
Новини
11:05
Сценарий от бъдещето
12:00
Обзорни новини
12:05
Спортни новини
12:10
Сценарий от бъдещето
12:15
Сториборд с Благой Иванов
13:00
Новини
13:05
Сториборд с Благой Иванов
14:00
Новини
14:05
Един неделен ден по шосето с Або
15:00
Новини
15:05
Един неделен ден по шосето с Або
16:00
Новини
16:05
Един неделен ден по шосето с Або
17:00
Новини
17:05
Един неделен ден по шосето с Або
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Визия 0
19:00
Новини
19:05
Една година - повторение
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
21:00
Новини
21:05
Пунш - повторение
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Понеделник

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Вторник

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на Пловдив
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Сряда

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Четвъртък

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Йоланда Пелова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Животът на Фокус с Надя Брайт и Благой Иванов
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Петък

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Денят на Фокус с Хари Агопян и Георги Иванов
10:00
Новини
10:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
11:00
Новини
11:05
Човекът на Фокус с Живко Кръстев
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Човекът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Цветовете на България с Калина Свежин
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Цветовете на България с Калина Свежин
15:00
Новини
15:05
България, Европа и Светът на Фокус с Ива Дойчинова
16:00
Новини
16:05
България, Европа и Светът на Фокус с Ива Дойчинова
17:00
Новини
17:05
Спортни Новини
17:07
Туризмът на Фокус
17:30
Пунш с Васил Русев - Чайката
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Пунш с Васил Русев - Чайката
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Пунш с Васил Русев - Чайката
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Събота

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Музикална линия
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Музикална линия
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Музикална линия
10:00
Новини
10:05
Нюзрум с Веселка Иванова
11:00
Новини
11:05
Нюзрум с Веселка Иванова
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Куфарът на Фокус
13:00
Новини
13:05
Куфарът на Фокус
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Куфарът на Фокус
15:00
Новини
15:05
Една година
16:00
Новини
16:05
Спортът на Фокус
17:00
Новини
17:05
Спортът на Фокус
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:15
Спортът на Фокус
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Музикална линия
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Музикална линия

Неделя

00:00
Избрано от програмата на радио Фокус
7:00
Новини
7:05
Спортни новини
7:07
Музикална линия
7:30
Новини от Пловдив и региона
8:00
Обзорни новини
8:10
Спортни новини
8:15
Музикална линия
8:30
Новини от Пловдив и региона
9:00
Новини
9:05
Приказките от днес
10:00
Новини
10:05
Сценарий от бъдещето
11:00
Новини
11:05
Сценарий от бъдещето
12:00
Обзорни новини
12:10
Спортни новини
12:15
Сториборд с Благой Иванов
13:00
Новини
13:05
Сториборд с Благой Иванов
13:30
Новини от Пловдив и региона
14:00
Новини
14:05
Един неделен ден по шосето с Або
15:00
Новини
15:05
Един неделен ден по шосето с Або
16:00
Новини
16:05
Един неделен ден по шосето с Або
17:00
Новини
17:05
Един неделен ден по шосето с Або
18:00
Обзорни новини
18:10
Спортни новини
18:30
Новини от Пловдив и региона
19:00
Новини
19:05
Една година - повторение
19:30
Новини от Пловдив и региона
20:00
Новини
20:05
Спортни Новини
20:07
Музикална линия
20:30
Новини от Пловдив и региона
21:00
Новини
21:05
Музикална линия
22:00
Новини
22:05
Цветовете на Пловдив - повторение

Честоти

Радио Фокус може да слушате на FM на:

 • Априлци 88.9
 • Асеновград 98.1
 • Балчик 95.0
 • Белоградчик 89.0
 • Благоевград 97.6
 • Ботевград 107.8
 • Бургас 106.5
 • Варна 89.5
 • Велико Търново 102.4
 • Велинград 101.2
 • Видин 107.7
 • Враца 87.9
 • Горна Оряховица 99.1
 • Гоце Делчев 88.1
 • Девин 88.5
 • Девня 94.2
 • Добринище 88.0
 • Добрич 89.3
 • Дулово 101.2
 • Дупница 94.7
 • Етрополе 90.4
 • Златоград 105.5
 • Исперих 95.0
 • Ихтиман 98.8
 • Казанлък 101.4
 • Кубрат 96.7
 • Кърджали 102.8
 • Кюстендил 96.7
 • Ловеч 101.2
 • Мадан 95.6
 • Несебър 107.5
 • Нови пазар 106.0
 • Обзор 99.6
 • Пазарджик 95.9
 • Перник 90.3
 • Петрич 104.5
 • Пещера 106.3
 • Плевен 103.6
 • Пловдив 89.9
 • Попово 102.6
 • Приморско 93.4
 • Русе 99.7
 • Сандански 99.0
 • Свищов 100.0
 • Севлиево 97.7
 • Силистра 100.2
 • Симитли 107.7
 • Сливен 101.7
 • Смолян 96.8
 • Созопол 99.4
 • София 103.6
 • Стара Загора 102.6
 • Тервел 93.2
 • Троян 89.5
 • Тутракан 104.5
 • Търговище 107.4
 • Хасково 100.4
 • Царево 101.5
 • Шумен 89.6
 • Ябланица 98.0

Водещи новини от агенция Фокус

За нас

Националната радиоверига "Фокус" е най-голямата българска частна радиоверига, която предлага едновременно и пълноценно покритие на 98 % от територията на страната. Със своите 60 регионални радиостанции, 120 новинарски емисии, 240 трафик информации за всички пътища в страната, с многобройните си публицистични, обществено-политически, образователни, исторически, културни, туристически, музикални и други предавания, "Фокус" се превърна в незаменим източник за информация за милиони българи.
Излъчва се на територията на цяла България чрез 60 радиоточки.